Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Реклама Изкуството на живота - йога Шри Шри Рави шанкар
Изкуството на живота - йога Шри Шри Рави шанкар