Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Суфизъм

Да осъзнаеш себе си Дервиш

Суфизмът е просто мистицизъм в исляма. Има мистика будистка, мистика на хритиянството, всички рилигии имат своя мистицизъм.

(Изнесена от проф. Тофик Ибрахим - Институт по Изтокознания гр.Москва) Беседите се водят от Едуард Сагалаев - журналист

Целта на суфия в живота е да не се отказва от никаква религия и да не отхвърля никое общество.

Суфизмът е светлина и живот, подхранващ всяка душа и възвишаващ смъртния до безсмъртие. Той е послание за любов, хармония и красота. Той носи божествено послание.

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната