Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Събития Събор на Бялото братство - Мадара`2017

Събор на Бялото братство - Мадара`2017

Написана от 

XXV Събор на Бялото братство - Мадара 2017

Посветен на празника на българската и славянска писменост и култура

ПРОГРАМА

Първи ден, вторник - 23 май 2017 г.

5:50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Ден на Любовта“ изнесена на 22.08.1943 г. Място: Мадарското плато на полянката до стъпалата.

7:30 ч. Паневритмия.

9:00 ч. Закуска.

10:30 ч. Разходка из археологическия резерват „Мадарски конник“.

12:30 ч. Братска трапеза - хижа „Мадарски конник”.

14:30 ч. Лекциона част: „Възхвала на българският език“ - Ради Панайотов

15:10 ч. „Богомилите - есеите на България“ - Варта Коризян

15:50 ч. „Цар Борис и златния век на българската писменост“ - Диан Семов

16:30 ч. „За паневритмията“ - Георги Георгиев.

17:10 ч. „За книгата на Лиляна Табакова „Съзвучия от бъдещето“ - Борислава Борисова

17:40 ч. Посещение на археологическия музей „Мадарски конник”.

19:00 ч. Концерт в Голямата пещера.

20:30 ч. Вечерен духовен наряд.


Втори ден, сряда - 24 май 2017 г.

Празник на българската и славянска писменост и култура

5:50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Да им дам живот“ 19.09.1936 г. Съборни беседи.

7:30 ч. Паневритмия. Колективно изпяване химна на св. Братя и Господнатя молитва на старобългарски.

9:30 ч. Закуска.

11:00 ч. Беседа на Йоана Стратева за живата традиция и приемственост в Бялото братство.

12:30 ч. Братска трапеза в хижа „Мадарски конник”.

14:30-18:00 ч. Лекционна част: „Имунитетът от гледище на медицинската астрология“ - Кирил Стойчев

15:10 ч. „Съвременни методи за работа и разпространение на Словото“ - Христо Вътев

15:50 ч. „Книгата „Откровение“ от Йоан Богослов в Словото на Учителя Беинса Дуно“ - Константин Златев

16:30 ч. „Мисията на етнарх Урфила” - Христо Маджаров

17:10 ч. “За буквите” - Галя Маджарова

19:00 ч. Концерт на Гиргина Гиргинова и Владимир Попов с песни от Учителя. Съпровод на пияно Иво Бонев. Място: Голямата пещера.

20:30 ч. Вечерен духовен наряд.


Трети ден, четвъртък - 25 май 2017 г.

5:50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „За Славата Божия“ - 20.08.1936 г. от томчето „Да им дам живот“ - Съборни беседи.

7:30 ч. Паневритмия.

9:00 ч. Закуска

10:00 ч. Прочит на Възванието към българския народ.

10:20 ч. Беседа с Йоана Стратева.

12:00 ч. Съобщения.

12:30 ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник.

Край на събора


Езотеричен вестник Хармония и Светлина

Уеб сайт: www.ezoterikabg.com Е-мейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната