Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Холистична медицина
Холистична медицина


... в живота могат да бъдат постигнати чрез различни природни методи и практики.

"Сценарият на живота може да се сравни с железопътна линия, по която се носи влакова композиция, преодолявайки завои, обрати по пътя, ту увеличавайки, ту забавяйки скоростта."

Жизненият сценарий e почти същото, каквото е съдбата.

"Животът е театър и всички ние сме актьори в него”. Казал го е Шекспир.

Здравето и дълголетието зависят до голяма степен от баланса в храненето.

1. Какво е глината?  Глината е естествен природен продукт, който се отличава с екологична и химическа чистота...

С този материал ще се опитаме по пътя на логическите разсъждения и във основа на известни факти да изкажем обосновано предположение за природа на съня, от което могат да се направят важни практически изводи.

"Чрез пречистване - към подмладяване на организма"
(продължение)

"Чрез пречистване — към подмладяване на организма"
(продължение)

2
Страница 2 от 8
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната