Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Транзакционен анализ


"Сценарият на живота може да се сравни с железопътна линия, по която се носи влакова композиция, преодолявайки завои, обрати по пътя, ту увеличавайки, ту забавяйки скоростта."

Жизненият сценарий e почти същото, каквото е съдбата.

"Животът е театър и всички ние сме актьори в него”. Казал го е Шекспир.

Част пета
Решение на проблема с получените негативни родителски послания или как можем да променим сценария

Част четвърта
Концепцията на Гулдинг за негативните човешки решения

Част трета
Родителски директиви и сценарно програмиране - продължение

Част трета
Родителски директиви и сценарно програмиране

Резюме:
Жизненият сценарий – това е план на живота, който се съставя в детството, подкрепя се от родителите, оправдава се от последващите събития и завършва така, както е предопределено в самото начало...

Част първа
Кратко запознаване с концепцията на Ерик Бърн

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната