Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

I конференция


Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие
06-07 октомври 2012 г., гр. Шумен, България

Първата международна алтернативна научна конференция на Академията на мистериите „Мадара” е вече факт, едно събитие, което разкри познания, хипотези, интересни тълкувания и интерпретации на новите парадигми в развитие и възприемане на материалния свят.

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната