Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

македонска филијала

Творец на Духовна академија на мистериите "Мадара" е Мастер Елисавета Александрова-Зангелми. Елисавета Александрова е меѓународен учител / Мастер за различни енергетски лековити системи и холистички терапевт.

Духовната академија на мистериите "Мадара"

 


Филијала на Духовната Академија на Мистериите "Мадара" во Македонија

Радосната вест, која сакаме да ја споделиме со вас е тоа што на 12 Мај 2012 година во градот Охрид-Македонија,  беше формиран филијала на Духовна Академија на Мистериите "Мадара"!

Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната